Leven met dementie kan een uitdagende ervaring zijn voor zowel degene met dementie als naasten. Het is belangrijk om een omgeving te creëren die voldoet aan de behoeften van je naaste met dementie en tegelijkertijd een veilige en ondersteunende woonsituatie biedt.

Vaak geeft huishoudelijke hulp in de beginfase genoeg ondersteuning voor uw naaste met dementie om nog in de vertrouwde omgeving te wonen. Maar zodra het cognitief functioneren verder afneemt, is het verstandig om naar een andere woonsituatie te kijken. In dit artikel geven we 3 tips die helpen bij het vinden van de beste woonsituatie.

  1. Kijk naar de behoeften en veiligheid

Inzicht in de behoeften en veiligheid van mensen met dementie is essentieel om de best mogelijke woonsituatie te vinden. In hoeverre is de thuissituatie veilig en is er geen sprake van verwaarlozing? 

Mensen met dementie krijgen te maken met het verlies van cognitieve functies, waardoor dagelijkse activiteiten niet meer vanzelfsprekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten van het gasfornuis, het op slot doen van de deur, maar ook jezelf voorzien van een maaltijd wordt in sommige gevallen vergeten. Er is dan duidelijk behoefte aan structuur en een extra paar ogen die meekijken.

Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is, spelen persoonlijke behoeftes mee in het kiezen van de juiste dementiezorg. Denk aan reisafstand van familie, bezoekmomenten, activiteiten en flexibiliteit in het zorgplan. Deze punten kunnen voor uw naaste, maar ook voor u van belang zijn in het vinden van een passende woonsituatie. 

  1. Overweeg het gebruik van technologie

Technologie kan in veel situaties extra bescherming bieden. Het kan als hulpmiddel gebruikt worden om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van mensen met dementie te bewaken. Om een beeld te geven van de technologische mogelijkheden, zetten we er een aantal op een rij:

  • Zorgrobot

  • Apps voor ontspanning en geheugentraining

  • Videobellen 

  • Gps-tracker

  • Alarmketting

  1. Zet alle opties op een rij

Het is natuurlijk heel fijn als uw naaste met dementie zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving kan wonen. Met de juiste aanpassingen en technologische ontwikkelingen is dit ook zeker mogelijk. Toch komt er een moment dat thuis wonen niet meer de beste optie is. 

De laatste tip is dan ook om alles even op een rij te zetten. Wat zijn de voor- en nadelen van de huidige situatie? Wat is de behoefte van de persoon met dementie? En wat kunt je als familie/verzorgende nog doen tot het moment dat de mantelzorg te zwaar wordt?

Daarna kan je de beste woonvorm kiezen. We lichten 3 vormen toe:

Mantelzorgwoning

Deze woonvorm is ideaal wanneer je dicht bij je naaste met dementie wilt wonen. Het bestaat uit twee zelfstandige huizen op één terrein: een huis voor jezelf en één voor je naaste met dementie. Jullie wonen dus niet bij elkaar in. 

Grootschalige woonvorm

Een voorbeeld van deze woonvorm is het verpleeghuis.  Bij een grootschalige woonvorm leven meer mensen met dementie bij elkaar.  Vaak voorzien van een eigen slaapkamer. Hierbij kan het ook voorkomen dat mensen met verschillende ouderdomsverschijnselen samen op één afdeling wonen. Veel grootschalige woonvormen beschikken over een restaurant waar je met je naaste naartoe kunt gaan.

Kleinschalige woonvorm

Kleinschalig wonen met dementie houdt in dat je naaste met ongeveer 10 andere personen samenwoont. Ze worden begeleid door een vast team verzorgers. Het zorgteam kijkt naar de behoefte van de bewoners en speelt hierop in. Een voorbeeld van een kleinschalige woonvorm is Martha Flora. Hier wonen mensen met dementie in een groep samen.

Iedere bewoner heeft een eigen royaal appartement. Hierdoor is de privacy gewaarborgd, maar is er tegelijkertijd ook voldoende interactie en activiteiten met medebewoners mogelijk. Op deze manier gaat het ’normale’ leven, zoals uw naaste met dementie het gewend is, zo veel mogelijk door.

 

De beste woonsituatie voor mensen met dementie

Er is geen kant-en-klaar antwoord op de vraag wat de beste woonsituatie voor mensen met dementie is. Afhankelijk van de vorm van dementie en de fase waarin de dementie zich begeeft, is het steeds schakelen en aanpassen naar de beste optie. Het is aan te raden om op tijd naar de verschillende mogelijkheden te kijken. Hierbij kan een casemanager een uitkomst zijn.