In een groep

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben te maken met groepen. Dit kan in de vorm zijn van dagbesteding, zoals het werken in een naaiatelier of in een moestuin, of door te wonen in een woongroep. Hoewel de aandacht voor het individu en de individuele ontwikkeling van de laatste tijd zeker positief is, is het ook belangrijk om te kijken naar het klimaat van de groepen waarin een cliënt zich bevindt. Dit heeft namelijk een effect op het welzijn van de cliënt. Een groep kan bovendien een plek zijn voor een cliënt om te oefenen met gedrag en interacties met anderen, dus daar kan goed gebruik van worden gemaakt in de behandeling door middel van herkenning en gerichte sturing.

Groepsdynamiek

Een fijne groepsdynamiek is essentieel om goede zorg in groepsverband aan mensen met een verstandelijke beperking te kunnen bieden. Onder dynamiek van de groep verstaan we de optelsom van de interacties tussen de groepsgenoten en hoe de groep zich uiteindelijk beweegt. Wanneer deze positief is, zijn groepsgenoten steunend naar elkaar toe en voelt het voor de groepsgenoten veilig om zichzelf te laten zien. Is dit niet het geval, dan kan het nare gevoelens oproepen bij de groepsgenoten en is er geen ruimte meer om van elkaar te leren. De dynamiek van de groep is daarmee bepalend voor de sfeer en het vermogen om te leren in de groep en als groep in zijn geheel.

Groepsrollen

Binnen elke groep, dus ook met mensen die een verstandelijke beperking hebben, nemen de personen verschillende groepsrollen aan. Deze groepsrollen zeggen iets over de dynamiek van de groep, namelijk of de groep goed functioneert of dat deze iets nodig heeft. Een groepsrol kan bijvoorbeeld zijn dat iemand meer aanwezig is in een groep, terwijl iemand anders zich meer op de achtergrond houdt. Dit kan bovendien per groep en samenstelling verschillen. De groepsrol die iemand aanneemt zegt daarom niet alleen iets over de groep, maar ook over de cliënt zelf. Ze bieden daarmee een interessant inkijkje in hoe interacties tussen de cliënt en groepsgenoten ontstaan.

 

Praktijkgerichte training volgen

Fortior biedt praktijkgerichte trainingen op het gebied van werken met mensen met een verstandelijke beperking. De kennis die u hier op doet kunt u meteen toepassen in uw werk. Een van de trainingen die worden aangeboden gaat over de dynamiek van groepen bestaande uit mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een groepsrollenmodel, wat begeleiders kunnen gebruiken om de dynamiek van de groep te herkennen, benutten en te sturen. Kijk op de website voor de actuele agenda en schrijf u nu in voor deze of een van de andere trainingen.